Categories
ถุงมุ้ง

ENDUPAK : ลักษณะการใช้งานถุงคลุมพาเลท

ถุงคลุมพาเลท คือ ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่ใช้ในการคลุมสินค้าหรือวัสดุต่างๆ ที่วางอยู่บนพาเลท เพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่น รอยขีดข่วน และสิ่งสกปรกอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ต้องมีการขนส่งข้ามประเทศ

ถุงคลุมพาเลทมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับวัสดุ ขนาด และลักษณะการใช้งาน บางชนิดมีขอบยางยึด หรือขอบเชือก เพื่อให้ถุงคลุมพาเลทติดกับพาเลทได้แน่นหนา