Categories
ถุงมุ้ง

ถุงคลุมเครื่องจักร

ถุงคลุมเครื่องจักร (LDPE COVER BAG)

ถุงคลุมเครื่องจักร
ถุงคลุมเครื่องจักร

รับผลิตถุงมุ้ง ถุงคลุมเครื่องจักรขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันฝุ่น กันขี้นก ผลิตจากพลาสติก PE (LDPE) คลุมแล้วสามารถมองเห็นด้าน

ในได้ สำหรับลูกค้าใช้คลุมเครื่องจักรช่วงหยุดยาว หรือระหว่างพักเครื่องจักรเพื่อรอการผลิต ไม่ให้ฝุ่นเกาะหนา ยากต่อการ ทำความสะอาด พลาสติกมีความหนา สามารถใช้งานซ้ำได้ ทางเราสามารถประกอบได้ทุกขนาดที่ทางลูกค้าต้องการ

ถุงคลุมเครื่องจักร
ถุงคลุมเครื่องจักร
ถุงคลุมเครื่องจักร
ถุงคลุมเครื่องจักร
ถุงคลุมเครื่องจักร
ถุงคลุมเครื่องจักร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *