Categories
ถุงมุ้ง

ถุงมุ้งสำหรับคลุมถุงบิ๊กแบ็ค

ถุงมุ้งสำหรับคลุมถุงบิ๊กแบ็ค

ถุงมุ้งใช้สำหรับคลุมด้านในถุงบิ๊กแบ็ค เพื่อป้องกันฝุ่นหรือความชื้นผ่านเข้ามาจากถุงบิ๊กแบ็คอีกชั้นหนึ่ง สามารถใช้พลาสติกที่

บางลงได้เพื่อลดต้นทุน เนื่องจากถุงด้านนอกที่เป็นบิ๊กแบ็ค มีความแข็งแรงอยู่แล้ว

ถุงมุ้งสำหรับคลุมถุงบิ๊กแบ็ค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *