Categories
ถุงมุ้ง

ถุงมุ้งสำหรับคลุมสินค้า

ถุงมุ้งสำหรับคลุมสินค้า
ถุงมุ้งสำหรับคลุมสินค้า

ถุงมุ้ง หรือถุงคลุมพาเลท จากรูปใช้สำหรับคลุมสินค้าซึ่งถูกบรรจุในถุงบิ๊กแบ็ค

สนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Mobile: 098-995-3600

LINE ID: endupak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *