Categories
ถุงมุ้ง

ถุงมุ้ง ถุงคลุมพาเลท

(PE COVER BAG)

ถุงมุ้ง ถุงคลุมพาเลท
ถุงมุ้ง ถุงคลุมพาเลท

ถุงมุ้ง หรือถุงคลุมสินค้าที่วางบนพาเลท รุปทรงของถุงจะเหมือนกับมุ้ง คือเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเหมือนลูกบาศก์ เวลาคลุมจะไม่มีส่วนมุมของพลาสติกยื่นออกมา ซึ่งการผลิตนั้นสามารถทำได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับขนาด และการนำไปใช้งาน โดยทั่วไปจะมีรอยซีล ทั้งหมด 5 รอยซีล สำหรับถุงมุ้งที่ใช้คลุมสินค้าบนพาเลทมาตรฐานทั่วไป

ประโยชน์ของถุงมุ้ง

โดยทั่วไปการนำถุงมุ้งไปใช้งานนั้นเพื่อป้องกันฝุ่น ขี้นก ละอองน้ำ รวมถึงน้ำฝน ซึ่งอาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายหรือเกิดคราบสกปรก สะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเมื่อเทียบกับการใช้ฟิล์มพันรอบสินค้า และยังสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายรอบ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่นำไปใช้

รูปแบบของถุงมุ้ง

จากที่กล่าวมาแล้วว่าโดยส่วนใหญ่ ถุงมุ้งนำไปใช้คลุมสินค้าบนพาเลท ที่มีขนาดมาตรฐานอยู่แล้ว เช่น 1×1 เมตร , 1.1×1.1 เมตร , 1.2×1.2 เมตร ความสูงก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าตั้งแต่ 50cm ไปจนถึง 2 เมตร ซึ่งขนาดของถุงมุ้ง จะบอกเป็น กว้างxยาวxสูง รวมถึงความหนาของถุงที่จะนำมาใช้

ประเภทของถุงมุ้ง

ถุงมุ้ง PE นั้นส่วนมากจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ถุงมุ้ง LDPE และ ถุงมุ้ง HDPE

1. ถุงมุ้ง LDPE  ลักษณะของถุงจะใส มีความยืดหยุ่นสูง ขึ้นอยู่กับความหนาของถุง เวลาคลุมจะสามารถมองเห็นสินค้าหรือชิ้นงานได้ง่าย

2. ถุงมุ้ง HDPE ลักษณะของถุงจะขุ่น มีความแข็ง กรอบ ทั่วไปจะเรียกว่าถุงก็อปแก็ป เวลานำไปคลุมสินค้าจะมองเห็นค่อนข้างยาก

การเลือกใช้งานถุงมุ้ง ระหว่าง LDPE และ HDPE นั้น ขึ้นอยู่กับสินค้าที่จะนำไปใช้คลุม สำหรับงานเฉพาะทางเช่นถุงมุ้งป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ANTI STATIC COVER BAG) หรือถุงมุ้งป้องกันการเกิดสนิม (VCI COVER BAG) ก็สามารถทำได้ เพียงเติมสารลงไปในขั้นตอนการผลิตพลาสติก

ถุงมุ้ง ถุงคลุมพาเลท
ถุงมุ้ง ถุงคลุมพาเลท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *